Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fuk˧˥ lə̰ːʔj˨˩fṵk˩˧ lə̰ːj˨˨fuk˧˥ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuk˩˩ ləːj˨˨fuk˩˩ lə̰ːj˨˨fṵk˩˧ lə̰ːj˨˨

Danh từ sửa

phúc lợi

  1. Lợi íchmọi người có thể được hưởng không phải trả tiền hoặc chỉ phải trả một phần.
    Xây dựng quỹ phúc lợi.
    Các công trình phúc lợi.

Tham khảo sửa