Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̤ːj˨˩ van˧˧ləːj˧˧ jaŋ˧˥ləːj˨˩ jaŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˧˧ van˧˥ləːj˧˧ van˧˥˧

Danh từ

sửa

lời văn

  1. Phong cách, cách thể hiện nội dung bằng ngôn ngữ.
    Lời văn súc tích.
  2. Nghĩa suy ra từ cách hiểu chặt chẽ từng từ.
    Tinh thần và lời văn của hiệp định.

Tham khảo

sửa