Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

металл

  1. Kim loại, kim khí, ngũ kim, loài kim thuộc.
    редкие металлы — kim loại hiếm

Tham khảo sửa