Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwiən˧˧ naːw˧˥hwiəŋ˧˥ na̰ːw˩˧hwiəŋ˧˧ naːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwiən˧˥ naːw˩˩hwiən˧˥˧ na̰ːw˩˧

Tính từ sửa

huyên náo

  1. Có sự ồn ào, hỗn loạn do việc bất thường xảy ra.
    Tiếng người chạy, tiếng trống mõ huyên náo.

Tham khảo sửa