Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰n˧˩˧ ɗṵʔk˨˩jəŋ˧˩˨ ɗṵk˨˨jəŋ˨˩˦ ɗuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vən˧˩ ɗuk˨˨vən˧˩ ɗṵk˨˨və̰ʔn˧˩ ɗṵk˨˨

Tính từ sửa

vẩn đục

  1. trạng thái có nhiều gợn bẩn nổi lên, không trong lắng.
    Nước bị vẩn đục.
    Mây đen làm vẩn đục bầu trời.
    Lòng không hề vẩn đục.

Tham khảo sửa