Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naːw˧˥ ɗə̰ʔwŋ˨˩na̰ːw˩˧ ɗə̰wŋ˨˨naːw˧˥ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naːw˩˩ ɗəwŋ˨˨naːw˩˩ ɗə̰wŋ˨˨na̰ːw˩˧ ɗə̰wŋ˨˨

Định nghĩa sửa

náo động

  1. Xao xuyến, ồn ào nhộn nhịp.
    Mọi người náo động vì tiếng đại bác.

Dịch sửa

Tham khảo sửa