Tiếng Hà LanSửa đổi

Không biến Biến
wetenschappelijk wetenschappelijke

Tính từSửa đổi

wetenschappelijk (dạng biến wetenschappelijke, không có dạng so sánh)

  1. thuộc khoa học: hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng các nhà khoa học tìm ra

Từ liên hệSửa đổi

wetenschap