Tiếng Hà LanSửa đổi

Sự biến
Dạng bình thường
số ít wetenschap
số nhiều wetenschappen
Dạng giảm nhẹ
số ít (không có)
số nhiều

Danh từSửa đổi

wetenschap gc (mạo từ de, số nhiều wetenschappen, không có giảm nhẹ)

  1. khoa học: hệ thống kiến thức kinh nghiệm của loài người do cộng đồng các nhà khoa học tìm ra

Từ dẫn xuấtSửa đổi

wetenschapper, wetenschappelijk