Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˌsɑɪ.ən.ˈtɪ.fɪk/
  Canada
  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

scientific /ˌsɑɪ.ən.ˈtɪ.fɪk/

  1. Khoa học; hệ thống; chính xác.
    scientific terminology — thuật ngữ khoa học
  2. kỹ thuật.
    a scientific boxes — một võ sĩ quyền anh có kỹ thuật

Tham khảoSửa đổi