Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaːŋ˧˥ ʨət˧˥kʰwa̰ːŋ˩˧ ʨə̰k˩˧kʰwaːŋ˧˥ ʨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwaŋ˩˩ ʨət˩˩xwa̰ŋ˩˧ ʨə̰t˩˧

Danh từ

sửa

khoáng chất

  1. (Địa lý học) .
  2. Chất vô cơ, không có đời sống, tức không có tổ chức và không sinh sản, rắnnhiệt độ thường, tạo thành vỏ Quả đất.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa