Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sïŋ˧˧ sa̰ːn˧˩˧ʂïn˧˥ ʂaːŋ˧˩˨ʂɨn˧˧ ʂaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïŋ˧˥ ʂaːn˧˩ʂïŋ˧˥˧ ʂa̰ːʔn˧˩

Từ nguyên Sửa đổi

Sinh: đẻ ra; sản: đẻ

Động từ Sửa đổi

sinh sản

  1. Đẻ ra; Nảy nở ra.
    Loài ruồi sinh sản rất nhanh.

Tham khảo Sửa đổi