Tiếng LitvaSửa đổi

Đại từSửa đổi

jie

  1. (ngôi thứ ba số nhiều ) Chúng nó, chúng, họ.