Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

instable /ˌɪn.ˈsteɪ.bəl/

 1. Không ổn định, không kiên định, không vững.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực instable
/ɛ̃s.tabl/
instables
/ɛ̃s.tabl/
Giống cái instable
/ɛ̃s.tabl/
instables
/ɛ̃s.tabl/

instable /ɛ̃s.tabl/

 1. Không vững, chông chênh.
  Table instable — cái bàn chông chênh
 2. Không ổn định, thất thường.
  Temps instable — thời tiết thất thường
  Paix instable — nền hòa bình không ổn định
 3. (Vật lý học, hóa học) Không bền.
  Equilibre instable — cân bằng không bền
  Combination instable — hợp chất không bền

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực instable
/ɛ̃s.tabl/
instables
/ɛ̃s.tabl/
Giống cái instable
/ɛ̃s.tabl/
instables
/ɛ̃s.tabl/

instable /ɛ̃s.tabl/

 1. Người thất thường, trẻ bất thường.

Tham khảoSửa đổi