Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓət˧˥ tʰɨə̤ŋ˨˩ɓə̰k˩˧ tʰɨəŋ˧˧ɓək˧˥ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓət˩˩ tʰɨəŋ˧˧ɓə̰t˩˧ tʰɨəŋ˧˧

Danh từ

sửa

bất thường

  1. Không được bình thường.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa