Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực inférieur
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/
inférieurs
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/
Giống cái inférieure
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/
inférieures
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/

inférieur /ɛ̃.fe.ʁjœʁ/

 1. Dưới.
  Etages inférieurs — tầng dưới
  Mâchoire inférieure — hàm dưới
 2. Thấp, kém, thấp kém, bậc thấp.
  Rang inférieur — cấp thấp
  Il ne lui est inférieur en rien — nó không kém anh ta chút nào cả
  Végétaux inférieurs — thực vật bậc thấp
 3. Nhỏ hơn.
  Nombre inférieur à 10 — số nhỏ hơn 10

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực inférieur
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/
inférieurs
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/
Giống cái inférieure
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/
inférieures
/ɛ̃.fe.ʁjœʁ/

inférieur /ɛ̃.fe.ʁjœʁ/

 1. Kẻ dưới, người cấp dưới.

Tham khảoSửa đổi