Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

inclusion /ɪn.ˈkluː.ʒən/

 1. Sự gồm cả, sự kể vào, sự kể cả.
 2. Cái gồm vào, cái kể vào.
 3. (Sinh vật học) Thể vùi.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
inclusion
/ɛ̃.kly.zjɔ̃/
inclusion
/ɛ̃.kly.zjɔ̃/

inclusion gc /ɛ̃.kly.zjɔ̃/

 1. Sự bao gồm.
  Inclusion d’un corollaire dans un théorème — sự bao gồm một hệ luận trong một định lý
 2. (Sinh vật học; sinh lý học) Sự vùi, thể vùi.
  Inclusion dans la paraffine — sự vùi trong parafin
  Inclusions cytoplasmiques — thể vùi trong chất tế bào
 3. (Dịu) Thể bị bao.
 4. (Toán học, lôgic) Liên hệ bao hàm.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi