Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
hausse
/hɔs/
hausses
/hɔs/

hausse gc /hɔs/

 1. Cái kệ, bệ.
  Mettre des hausses à une table — kê cái bàn lên
 2. Máy ngắm (ở súng).
 3. Sự tăng, sự nâng, sự nâng lên.
  La hausse des crues — nước sông dâng lên
 4. Sự lên giá.
  La hausse du blé — sự lên giá lúa mì
  ses actions sont en hausse — (thân mật) công việc của anh ta đang tăng tiến

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa