Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zoj˧˥jo̰j˩˧joj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟoj˩˩ɟo̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

giối

  1. Như trối.
    Giối mấy lời trước khi hấp hối.

Tham khảo sửa