Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vṵʔŋ˨˩ ve̤˨˩jṵŋ˨˨ je˧˧juŋ˨˩˨ je˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˨˨ ve˧˧vṵŋ˨˨ ve˧˧

Tính từ sửa

vụng về

  1. Hậu đậu, bất cẩn.
    Tay chân vụng về.

Dịch sửa