Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vṵʔŋ˨˩ ve̤˨˩jṵŋ˨˨ je˧˧juŋ˨˩˨ je˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˨˨ ve˧˧vṵŋ˨˨ ve˧˧

Tính từSửa đổi

vụng về

  1. hậu đậu, bất cẩn

Đồng nghĩaSửa đổi

DịchSửa đổi