Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

fifth ( không so sánh được)

  1. Thứ năm.

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

fifth (số nhiều fifths)

  1. Một phần năm.
  2. Người thứ năm; vật thứ năm; ngày mồng năm.
  3. (Số nhiều) Nguyên vật liệu loại năm.
  4. Một phần năm galông.
  5. (Âm nhạc) Quãng năm, âm năm.

Tham khảoSửa đổi