Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

dove

  1. Chim bồ câu.
  2. Điển hình ngây thơ, hiền dịu.
  3. Người đem tin mừng; sứ giả của hoà bình.
    Dove of Peace — chim bồ câu hoà bình
  4. Người yêu quý, "bồ câu nhỏ" (tiếng gọi thân mật).
    my dove — em yêu quí của anh, con bồ câu nhỏ của anh
  5. (Chính trị) Người chủ trương hoà bình (đối với kẻ hiếu chiến).

Động từSửa đổi

  1. động từ quá khứ và quá khứ hoàn thành của dive

Tham khảoSửa đổi