Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

dive

 1. Sự nhảy lao đầu xuống (nước... ); sự lặn.
 2. (Hàng không) Sự đâm bổ xuống, sự bổ nhào xuống (máy bay).
 3. (Hàng hải) Sự lặn (tàu ngầm).
 4. Sự vụt biến mất, sự vụt lao biến đi.
 5. Sự thọc tay vào túi.
 6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Quán rượu chui (nơi lui tới của bọn vô lại... ).
 7. Chỗ ẩn náu (của bọn lưu manh).
 8. Cửa hàngtầng hầm (thường bán một số hàng đặc biệt).
  an oyster dive — cửa hàng bán sò ở tầng hầm

Nội động từSửa đổi

dive nội động từ

 1. Nhảy lao đầu xuống (nước... ); lặn.
 2. (Hàng không) Đâm bổ xuống, bổ nhào xuống (máy bay).
 3. (Hàng hải) Lặn (tàu ngầm).
 4. Lặn xuống thình lình, chìm xuống thình lình; vụt lao biến đi, vụt biến mất.
  to dive into the bushes — thình lình biến mất trong bụi rậm
 5. (+ into) Thọc tay vào (túi, nước... ).
  to dive into one's pocket — thọc tay vào túi
 6. (+ into) Chìm đắm vào, mải mê vào, đi sâu vào (công việc nghiên cứu cái gì... ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi