Tiếng AnhSửa đổi

 
disk

Danh từSửa đổi

disk

  1. Đĩa, vật hình đĩa, bộ phận hình đĩa.
  2. (Hình học) hình tròn, hình đĩa tròn.
  3. (Thể thao) Đĩa.
  4. Đĩa hát.
  5. (Máy tính) Đĩa từ, bao gồm đĩa mềmđĩa cứng.
  6. (Máy tính, không chuẩn) Đĩa CD-ROM, đĩa nhạc hoặc thiết bị đĩa lưu động khác.

Cách dùngSửa đổi

Trong tiếng Anh phổ thông, thuật ngữ máy tính disk là từ đúng để chỉ đĩa từ. Nếu là đĩa quang, sử dụng biến thể disc. Ví dụ hard disk là từ dùng để chỉ ổ đĩa cứng, compact disc là từ dùng để chỉ đĩa CD.

Từ liên hệSửa đổi

hình tròn

Tham khảoSửa đổi