Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiən˧˥ tʰḛ˧˩˧ɓiə̰ŋ˩˧ tʰe˧˩˨ɓiəŋ˧˥ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiən˩˩ tʰe˧˩ɓiə̰n˩˧ tʰḛʔ˧˩

Danh từ sửa

biến thể

  1. Thể đã biến đổi ít nhiều so với thể gốc.
    Biến thể của âm vị.
    Thơ lục bát biến thể.

Tham khảo sửa