Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /la.tɑ̃s/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
latence
/la.tɑ̃s/
latences
/la.tɑ̃s/

latence gc /la.tɑ̃s/

  1. Sự tiềm tàng.
  2. (Tâm lý học) Thời gian phản ứng.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa