Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /a.bɔ̃.dɑ̃s/

Danh từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Số ít abondance
/a.bɔ̃.dɑ̃s/
abondance
/a.bɔ̃.dɑ̃s/
Số nhiều abondance
/a.bɔ̃.dɑ̃s/
abondance
/a.bɔ̃.dɑ̃s/

abondance gc /a.bɔ̃.dɑ̃s/

 1. Sự dư dật, dồi dào, sự phong phú.
  L’abondance des récoltes — mùa màng dư dật.
 2. Cảnh giàu có, cảnh sung túc, cảnh phồn vinh.
  Vivre dans l’abondance — sống trong cảnh sung túc.
 3. Sự dồi dào ý tứ.
  Parler avec abondance — nói dồi dào ý tứ
  En abondance — nhiều
  Il y a des fruits en abondance — có nhiều trái cây
  parler d’abondance — nói năng lưu loát, ứng khẩu

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa