Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

top

  1. Đỉnh, mặt trên cùng, chỗ cao nhất.

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
top
/tɔp/
tops
/tɔp/

top /tɔp/

  1. Tiếng tuýt (để chỉ giờ trên đài phát thanh... ).

Tham khảoSửa đổi