Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔj˧˥ taːj˧˧ʨɔ̰j˩˧ taːj˧˥ʨɔj˧˥ taːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔj˩˩ taːj˧˥ʨɔ̰j˩˧ taːj˧˥˧

Tính từ

sửa

chói tai

  1. Nghe chí chóe, âm thanh cao đến mức khó chịu.

Đồng nghĩa

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)