Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɛ˧˧ tʰɛ˧˥tʰɛ˧˥ tʰɛ̰˩˧tʰɛ˧˧ tʰɛ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɛ˧˥ tʰɛ˩˩tʰɛ˧˥˧ tʰɛ̰˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

the thé

  1. Nói giọng cao và nghe khó chịu.
    Nói the thé như xé vải.

Tham khảo sửa