Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəw˧˧ ʨəw˧˥ʨəw˧˥ ʨə̰w˩˧ʨəw˧˧ ʨəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəw˧˥ ʨəw˩˩ʨəw˧˥˧ ʨə̰w˩˧

Danh từ

sửa

châu chấu

  1. Bọ cánh thẳng, đầu tròn, thân mập, nhảy giỏi, ăn hại cây xanh.
    Nạn châu chấu hại lúa.
    Châu chấu đá xe. (tục ngữ)

Tham khảo

sửa