Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko̰˧˩˧ leʔe˧˥ko˧˩˨ le˧˩˨ko˨˩˦ le˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˧˩ lḛ˩˧ko˧˩ le˧˩ko̰ʔ˧˩ lḛ˨˨

Từ tương tự sửa

Địa danh sửa

Cổ Lễ

  1. Một thị trấn thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Tham khảo sửa