Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít boek
số nhiều boeken
Dạng giảm nhẹ
số ít boekje
số nhiều boekjes

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

boek gt (mạo từ het, số nhiều boeken, giảm nhẹ boekje)

  1. quyển sách: nhiều tờ giấy trói được và in hoặc viết


Động từSửa đổi

boek

  1. Lối trình bày thời hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của boeken hoặc với jij/je đảo pha
  2. Lối mệnh lệnh của boeken