Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̤ŋ˨˩ fa̰ŋ˧˩˧ɓaŋ˧˧ faŋ˧˩˨ɓaŋ˨˩ faŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaŋ˧˧ faŋ˧˩ɓaŋ˧˧ fa̰ʔŋ˧˩

Từ nguyên sửa

bằng (bằng nhau) + phẳng (có độ cao không thay đổi, độ cao bằng nhau).

Tính từ sửa

bằng phẳng

  1. độ cao bằng nhau, không gồ ghề, không nhấp nhô.
    Vùng đất này rất bằng phẳng.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa