Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲəp˧˥ ɲo˧˧ɲə̰p˩˧ ɲo˧˥ɲəp˧˥ ɲo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəp˩˩ ɲo˧˥ɲə̰p˩˧ ɲo˧˥˧

Động từSửa đổi

nhấp nhô

  1. Dâng lên thụt xuống liên tiếp.
    Sóng nhấp nhô.
    Núi nhấp nhô.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi