Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Phiên âm từ chữ Hán 重疊.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṳŋ˨˩ ɗiə̰ʔp˨˩tʂuŋ˧˧ ɗiə̰p˨˨tʂuŋ˨˩ ɗiəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˧˧ ɗiəp˨˨tʂuŋ˧˧ ɗiə̰p˨˨

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

trùng điệp

  1. Hết lớp này đến lớp khác liên tiếp nhau.
    Núi non trùng điệp.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa