Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˌɔɡ.mən.ˈteɪ.ʃən/

Danh từ sửa

augmentation /ˌɔɡ.mən.ˈteɪ.ʃən/

 1. Sự làm tăng lên; sự làm rộng ra; sự tăng lên; sự thêm vào.
 2. (Âm nhạc) Cách giãn rộng, phép mở rộng.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɔɡ.mɑ̃.ta.sjɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
augmentation
/ɔɡ.mɑ̃.ta.sjɔ̃/
augmentations
/ɔɡ.mɑ̃.ta.sjɔ̃/

augmentation gc /ɔɡ.mɑ̃.ta.sjɔ̃/

 1. Sự tăng thêm, sự tăng.
  Augmentation de volume — sự tăng thể tích
 2. Sự tăng lương.
  Demander une augmentation — đòi tăng lương
  Refuser l’augmentation à un employé — từ chối tăng lương cho một nhân viên
  Accorder l’augmentation à qqn — tăng lương cho ai
 3. (Ngành in) Phần thêm, phần bổ sung (trong lần in sau).

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa