Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ajŋ˧˧ ɛm˧˧an˧˥ ɛm˧˥an˧˧ ɛm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ajŋ˧˥ ɛm˧˥ajŋ˧˥˧ ɛm˧˥˧

Danh từ

sửa

anh em

 1. Anhem.
  Anh em ta bánh đa, bánh đúc. (tục ngữ)
 2. Bè bạn.
  Hồ Chủ tịch coi các dân tộc bị áp bức là anh em (Phạm Văn Đồng)
 3. Những người cùng một thế hệquan hệ ruột thịt hoặc họ hàng với nhau (nói khái quát)
  nhà có hai anh em
 4. Những người có quan hệ gần gũi, thân thiết, coi nhau như người thân trong nhà (nói khái quát)
  anh em bạn bè
  các dân tộc anh em

Tính từ

sửa

anh em

 1. Coi như anh em.
  Các nước anh em.

Tham khảo

sửa
 • Anh em, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam