bạn bè

(Đổi hướng từ bè bạn)

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ːʔn˨˩ ɓɛ̤˨˩ɓa̰ːŋ˨˨ ɓɛ˧˧ɓaːŋ˨˩˨ ɓɛ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːn˨˨ ɓɛ˧˧ɓa̰ːn˨˨ ɓɛ˧˧

Danh từSửa đổi

bạn bè

  1. là những người có mối liên kết qua tình bạn.


DịchSửa đổi