Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈɡri.ə.bəl]

Tính từSửa đổi

agreeable /ə.ˈɡri.ə.bəl/

 1. Dễ chịu, dễ thương.
  agreeable weather — thời tiết dễ chịu
  agreeable voice — giọng dễ thương
 2. Vừa ý, thú, khoái.
 3. (Thông tục) Vui lòng, sẵn sàng, tán thành, sẵn sàng đồng ý.
  to be agreeable to someone's proposal — sẵn sàng tán thành lời đề nghị của ai
 4. Agreeable to hợp với, thích hợp với.
  to be agreeable to the taste — hợp với với sở thích

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi