Tiếng ViệtSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Phiên âm từ chữ Hán 繁榮.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fo̤n˨˩ vïŋ˧˧foŋ˧˧ jïn˧˥foŋ˨˩ jɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fon˧˧ vïŋ˧˥fon˧˧ vïŋ˧˥˧

Tính từSửa đổi

phồn vinh

  1. Phát triển tốt đẹp.
    Nền kinh tế phồn vinh.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi