Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈɪn.dɪ.dʒənts/

Danh từSửa đổi

indigence /ˈɪn.dɪ.dʒənts/

  1. Sự nghèo khổ, sự bần cùng.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɛ̃.di.ʒɑ̃s/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
indigence
/ɛ̃.di.ʒɑ̃s/
indigence
/ɛ̃.di.ʒɑ̃s/

indigence gc /ɛ̃.di.ʒɑ̃s/

  1. Tình trạng nghèo khó, sự bần cùng.
    Tomber dans l’indigence — lâm vào cảnh bần cùng
  2. (Nghĩa bóng) Sự nghèo nàn.
    Indigence d’idées — sự nghèo nàn về tư tưỏng

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi