Bản mẫu:eng-noun

eng-noun (số nhiều eng-nouns)

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụngSửa đổi

kết quả
{{eng-noun}} hay {{eng-noun|s}} noun (số nhiều nouns)
{{eng-noun|es}} church (số nhiều churches)
{{eng-noun|belfr|ies}} belfry (số nhiều belfries)
{{eng-noun|-}} awe (không đếm được)
{{eng-noun|s|-}} beer (đếm được và không đếm được; số nhiều beers)
{{eng-noun|pl=seraphs|pl2=seraphim}} seraph (số nhiều seraphs hay seraphim)
{{eng-noun|sg=[[hot]] [[dog]]}} hot dog (số nhiều hot dogs)
{{eng-noun|sg=[[red]] [[bus]]|es}} red bus (số nhiều red buses)
{{eng-noun|sg=[[dwop]] [[blopus]]|pl=dwop blopi}} dwop blopus (số nhiều dwop blopi)

Xem thêmSửa đổi