Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+97E0, 韠
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97E0

[U+97DF]
CJK Unified Ideographs
[U+97E1]
韠 U+2F9FA, 韠
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F9FA
䩶
[U+2F9F9]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 𩐊
[U+2F9FB]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Miếng đệm đầu gối (vải, cao su hoặc da để bảo vệ đầu gối).