Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+7EEE, 绮
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7EEE

[U+7EED]
CJK Unified Ideographs
[U+7EEF]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Người thanh lịch, người tao nhã.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

khỉ, , khởi

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xḭ˧˩˧˧˩˧ xə̰ːj˧˩˧kʰi˧˩˨ i˧˩˨ kʰəːj˧˩˨kʰi˨˩˦ i˨˩˦ kʰəːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˩ i˧˩ xəːj˧˩xḭʔ˧˩ ḭʔ˧˩ xə̰ːʔj˧˩