Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+7532, 甲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7532

[U+7531]
CJK Unified Ideographs
[U+7533]

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Thứ tự đầu tiên.
  2. Thể hiện Chữ cái A.

Dịch sửa

Tính từ sửa

  1. Trước tiên.

Dịch sửa