Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨək˧˥ tiən˧˧tʂɨə̰k˩˧ tiəŋ˧˥tʂɨək˧˥ tiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨək˩˩ tiən˧˥tʂɨə̰k˩˧ tiən˧˥˧

Danh từ sửa

trước tiên

  1. Trước mọi cái khác; đầu tiên.
    Về đích trước tiên .
    Trước tiên anh phải nhìn lại mình đã.

Tham khảo sửa