Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+6790, 析
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6790

[U+678F]
CJK Unified Ideographs
[U+6791]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Đường chia nước.

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

chiết, tách, tích

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨiət˧˥ tajk˧˥ tïk˧˥ʨiə̰k˩˧ ta̰t˩˧ tḭ̈t˩˧ʨiək˧˥ tat˧˥ tɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiət˩˩ tajk˩˩ tïk˩˩ʨiə̰t˩˧ ta̰jk˩˧ tḭ̈k˩˧