Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6790, 析
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6790

[U+678F]
CJK Unified Ideographs
[U+6791]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Đường chia nước.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

chiết, tách, tích

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨiət˧˥ tajk˧˥ tïk˧˥ʨiə̰k˩˧ ta̰t˩˧ tḭ̈t˩˧ʨiək˧˥ tat˧˥ tɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiət˩˩ tajk˩˩ tïk˩˩ʨiə̰t˩˧ ta̰jk˩˧ tḭ̈k˩˧