Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+611F, 感
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-611F

[U+611E]
CJK Unified Ideographs
[U+6120]
Bút thuận
 

Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

  1. Cảm giác.

Dịch sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

cảm, cám, khớm

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ːm˧˩˧ kaːm˧˥ xəːm˧˥kaːm˧˩˨ ka̰ːm˩˧ kʰə̰ːm˩˧kaːm˨˩˦ kaːm˧˥ kʰəːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːm˧˩ kaːm˩˩ xəːm˩˩ka̰ːʔm˧˩ ka̰ːm˩˧ xə̰ːm˩˧