Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+58DE, 壞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58DE

[U+58DD]
CJK Unified Ideographs
[U+58DF]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Econ) Hàng xấu.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

hoải, hoãi, hoai, huầy, hoài, hoại

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːj˧˩˧ hwaʔaj˧˥ hwaːj˧˧ hwə̤j˨˩ hwa̤ːj˨˩ hwa̰ːʔj˨˩hwaːj˧˩˨ hwaːj˧˩˨ hwaːj˧˥ hwəj˧˧ hwaːj˧˧ hwa̰ːj˨˨hwaːj˨˩˦ hwaːj˨˩˦ hwaːj˧˧ hwəj˨˩ hwaːj˨˩ hwaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaːj˧˩ hwa̰ːj˩˧ hwaːj˧˥ hwəj˧˧ hwaːj˧˧ hwaːj˨˨hwaːj˧˩ hwaːj˧˩ hwaːj˧˥ hwəj˧˧ hwaːj˧˧ hwa̰ːj˨˨hwa̰ːʔj˧˩ hwa̰ːj˨˨ hwaːj˧˥˧ hwəj˧˧ hwaːj˧˧ hwa̰ːj˨˨