Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːʔj˨˩hwa̰ːj˨˨hwaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaːj˨˨hwa̰ːj˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

hoại

  1. Hư hỏng thối rữa.
    Phân xanh đã tự hoại.

Tham khảo Sửa đổi